نشاني: تهران - خيابان پاستور- پلاك 69

1316943551: كد پستي

(+تلفن: 20-66953311 (21- 98

(+فاكس: 66465132 (21- 98

نشانی مجتمع تولیدی تحقیقاتی : کرج-کیلومتر25 بزرگراه تهران-کرج ، بعد از خروجی همت شرق

کد پستی :3159915111

تلفن: 36102999-026

تلفاکس: 36102900-026

حمایت از ما

قوانین سایت

 

 


کارآموزی

کد دوره وضعیت عنوان دوره پیش نیاز تاریخ شروع تاریخ پایان مهلت ثبت نام روز و ساعت مدت جزئیات و سرفصل ها ثبت نام
135 تکمیل ظرفیت کارآموزی تابستان 95 1396/01/25 1396/01/29 1396/01/22 سه شنبه ها- چهارشنبه ها تمام وقت از تیرماه الی شهریور ماه نمایش
   سرفصل ها و جزئیات

.