نشاني: تهران - خيابان پاستور- پلاك 69

1316943551: كد پستي

(+تلفن: 20-66953311 (21- 98

(+فاكس: 66465132 (21- 98

نشانی مجتمع تولیدی تحقیقاتی : کرج-کیلومتر25 بزرگراه تهران-کرج ، بعد از خروجی همت شرق

کد پستی :3159915111

تلفن: 36102999-026

تلفاکس: 36102900-026

حمایت از ما

قوانین سایت

 

 


پیشنهادات و انتقادات

پیشنهادات و انتقادات

لطفا پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق فرم زیر ارسال نمایید

نام
نام خانوادگی
آدرس پست الکترونیک
شماره همراه
متن پیغام
.