نشاني: تهران - خيابان پاستور- پلاك 69

1316943551: كد پستي

(+تلفن: 20-66953311 (21- 98

(+فاكس: 66465132 (21- 98

نشانی مجتمع تولیدی تحقیقاتی : کرج-کیلومتر25 بزرگراه تهران-کرج ، بعد از خروجی همت شرق

کد پستی :3159915111

تلفن: 36102999-026

تلفاکس: 36102900-026

حمایت از ما

قوانین سایت

 

 


میخواهم کارآموز شوم

می خواهم کارآموز شوم

حضور شرکت‌های دانش بنیان در مرکز رشد انستیتو پاستور و همچنین پروژه‌های تحقیقاتی اعضای هیئت علمی این فرصت را بوجود می‌آورد تا امکان مناسبی برای گذراندن دوره‌های کارآموزی فراهم گردد. دانشجویان و مشتاقان به یادگیری برای دوره‌های کارآموزی می‌توانند با بررسی شرایط هر یک از فرصت‌های معرفی شده در لینک کارآموزی ، تمایل خود برای حضور در دوره را اعلام نمایند.

مرحله ۱: ورود به بخش کارآموزی

.