نشاني: تهران - خيابان پاستور- پلاك 69

1316943551: كد پستي

(+تلفن: 20-66953311 (21- 98

(+فاكس: 66465132 (21- 98

نشانی مجتمع تولیدی تحقیقاتی : کرج-کیلومتر25 بزرگراه تهران-کرج ، بعد از خروجی همت شرق

کد پستی :3159915111

تلفن: 36102999-026

تلفاکس: 36102900-026

حمایت از ما

قوانین سایت

 

 


میخواهم فناوری و یا محصول بخرم

میخواهم فناوری یا محصولی را بخرم

سامانه هومان جهت تسهیل معرفی محصولات یا فناوری‌(دانش‌فنی) های توسعه داده شده در سایت‌های مختلف تولیدی انستیتو پاستور ایران، امکان دسترسی و دریافت سفارش خرید محصولات را در نظر گرفته است. برای مشاهده لیست می‌توانید به لینک فناوری‌ها مراجعه کنید.
محصولات نوترکیب سلامت و درمان با بسته‌بندی و تضمین کیفیت انستیتو پاستور ایران ارائه خواهد شد. بخش دیگری از محصولات انستیتو پاستور، فناوری و دانش فنی انجام فرایندهای مهندسی، پزشکی و تولید می‌باشد که انستیتو پاستور در حال حاضر امادگی ارائه آن به مشتریان بیرونی را دارد.

 

مرحله ۱: ورود به بخش فناوری ها

 

مرحله ۲: ارسال درخواست

 

 

.