نشاني: تهران - خيابان پاستور- پلاك 69

1316943551: كد پستي

(+تلفن: 20-66953311 (21- 98

(+فاكس: 66465132 (21- 98

نشانی مجتمع تولیدی تحقیقاتی : کرج-کیلومتر25 بزرگراه تهران-کرج ، بعد از خروجی همت شرق

کد پستی :3159915111

تلفن: 36102999-026

تلفاکس: 36102900-026

حمایت از ما

قوانین سایت

 

 


میخواهم سرمایه گذاری کنم

سرمایه‌گذاران همواره در حال مطالعه فرصت‌ها و انتخاب طرح‌هایی هستند که با اهداف کسب وکاری آن‌ها مطابقت داشته‎‌باشد. یکی ازحوزه‌های درحال پیشرفت و جذاب برای سرمایه‌گذاری فناوری‌های نوین سلامت می‌باشد.   فرصت سرمایه گداری مشترک  نسبت به ارائه درخواست خود اقدام نمایید. در هر یک از فرصت های سرمایه گذاری، پیشنهاد اولیه و شرح فرصت مطرح شده از طریق انستیتو پاستور ایران مطرح شده است. همچنین لازم به یاداوری است در صورت ارسال درخواست کارشناسان سامانه هومان در حداکثر ۴۸ ساعت کاری نسبت به تماس با شما و پی گیری بیشتر درخواست ارسالی اقدام خواهند نمود.

گام ۱: ورود به بخش فرصت های سرمایه گذاری مشترک

 

 

.