نشاني: تهران - خيابان پاستور- پلاك 69

1316943551: كد پستي

(+تلفن: 20-66953311 (21- 98

(+فاكس: 66465132 (21- 98

نشانی مجتمع تولیدی تحقیقاتی : کرج-کیلومتر25 بزرگراه تهران-کرج ، بعد از خروجی همت شرق

کد پستی :3159915111

تلفن: 36102999-026

تلفاکس: 36102900-026

حمایت از ما

قوانین سایت

 

 


میخواهم در دوره آموزشی شرکت کنم

می خواهم در دوره های آموزشی شرکت کنم

با توجه به حضور اعضای هئیت علمی توانمند در انستیتو پاستور و توسعه روز افزون دانش مرتبط با فناوری‌های نوین سلامت در کشور، برگزاری دوره‌های آموزشی، سمینارها و کنفرانس‌های مرتبط در سامانه هومان اطلاع رسانی می‌گردد. برای اطلاعات بیشتر به لینک آموزشمراجعه شود.

مرحله ۱: ورود به بخش آموزش

 

 

 

 

.