نشاني: تهران - خيابان پاستور- پلاك 69

1316943551: كد پستي

(+تلفن: 20-66953311 (21- 98

(+فاكس: 66465132 (21- 98

نشانی مجتمع تولیدی تحقیقاتی : کرج-کیلومتر25 بزرگراه تهران-کرج ، بعد از خروجی همت شرق

کد پستی :3159915111

تلفن: 36102999-026

تلفاکس: 36102900-026

حمایت از ما

قوانین سایت

 

 


میخواهم از خدمات استفاده کنم

سامانه هومان در چهار دسته ( تشخیصی بالینی، آزمایشگاهی، کنترل کیفیت ومشاوره‌های فنی تخصصی) آمادگی ارائه‌ی خدمات را با بهترین کیفیت و دقیق‌ترین تجهیزات به کاربران دارد. بخشی از این خدمات با استفاده از تجهیزات و امکانات انستیتو پاستور ایران در این سازمان ارائه می‌گردند و خدمات مشاوره‌ای نیز قابلیت ارائه در محل خط تولید یا پژوهش را دارند.

 

مرحله ۱: ورود به بخش خدمات

 

مرحله ۲: ارسال درخواست

.