نشاني: تهران - خيابان پاستور- پلاك 69

1316943551: كد پستي

(+تلفن: 20-66953311 (21- 98

(+فاكس: 66465132 (21- 98

نشانی مجتمع تولیدی تحقیقاتی : کرج-کیلومتر25 بزرگراه تهران-کرج ، بعد از خروجی همت شرق

کد پستی :3159915111

تلفن: 36102999-026

تلفاکس: 36102900-026

حمایت از ما

قوانین سایت

 

 


معرفی سامانه هومان

هومان

انستیتو پاستور ایران به عنوان قدیمی­ترین مرکز تحقیقات علوم پزشکی کشور و خاورمیانه، با قدمتی حدود یکصد سال،گنجینه ارزشمندی از علم و فناوری را در خود جای داده است و امروزه بعنوان یکی از مهمترین بازوهای اجرایی وزارت بهداشت نقش پررنگی در راه­ اندازی روش­های نوین تحقیق، توسعه و تولید به همراه آموزش و پژوهش در سطح کشور، منطقه و جهان بازی می کند. تعدد و توالی تعاملات علمی با انستیتو نیز تاییدی است بر این نقش حمایتی و مادرانه سازمان.

مراجعات مکرر به سازمان و درخواستهای متعدد، مسئولین سازمان را بر آن داشت تا سامانه ای جامع مشتمل بر کلیه توانمندیهای فناورانه و نوآورانه انستیتو و نیز فرصتهای همکاری مشترک طراحی شده و با استفاده از زیرساختهای شبکه شرایطی تسهیل شده برای تعامل شفافتر، سریعتر و بیشتر با جامعه فراهم گردد.

سامانه موجود سامانه همکاریهای علمی و مشارکتهای انستیتو و به اختصار “هومان” نام گرفت. وجه تسمیه هومان بناگذاردن یک شیوه نوین ارتباطی بر پایه اندیشه نیک (هو: خوب ؛ مان: اندیشه و روح (دارنده روح خوب ونیک اندیش))در نظرگرفته شد.

استفاده از سامانه کنونی مزایای متعددی را نصیب مراجعین خواهد کرد که ازآن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • دسترسی به گنجینه علم و فناوری انستیتو
  • جامعیت در پوشش تمام توانمندیهای بالفعل و بالقوه سازمان
  • ایجاد ارتباط نقطه به نقطه (مشخصا با فرد مسئول) و کاهش بوروکراسی اداری
  • شفاف سازی فرآیند و جریان کار تجاری سازی اتوماتیک
  • صرفه جویی در زمان و مکان
  • سادگی و کاربر پسند بودن
  • طراحی مبتنی بر شبکه/وب
  • سازگاری با کلیه مرورگرها
  • افزایش دسترسی برای کل ذی نفعان

و در نهایت حرکت سازمان به سوی نظام جامع مدیریت تجاری سازی.

امید که با راه اندازی و بهره برداری این سامانه قدمی در راه اعتلای ایران برداشته شود.

.