نشاني: تهران - خيابان پاستور- پلاك 69

1316943551: كد پستي

(+تلفن: 20-66953311 (21- 98

(+فاكس: 66465132 (21- 98

نشانی مجتمع تولیدی تحقیقاتی : کرج-کیلومتر25 بزرگراه تهران-کرج ، بعد از خروجی همت شرق

کد پستی :3159915111

تلفن: 36102999-026

تلفاکس: 36102900-026

حمایت از ما

قوانین سایت

 

 


مشاوره فنی تخصصی

انستیتو پاستور ایران در کنار محصولات فناورانه و فناوری هایی که در طول سال های گذشته توسعه داده است، دستاوردهای گرانبهایی نیز در ارائه خدمات از جمله خدمات بالینی بدست آورده است که بعضا در کشور و منطقه منحصر به فرد می باشد. در صورت تمایل به بهره گیری از خدمات مذکور می توانید از طریق لینک ارسال درخواست، تقاضا خود را مطرح نمایید.
.