نشاني: تهران - خيابان پاستور- پلاك 69

1316943551: كد پستي

(+تلفن: 20-66953311 (21- 98

(+فاكس: 66465132 (21- 98

نشانی مجتمع تولیدی تحقیقاتی : کرج-کیلومتر25 بزرگراه تهران-کرج ، بعد از خروجی همت شرق

کد پستی :3159915111

تلفن: 36102999-026

تلفاکس: 36102900-026

حمایت از ما

قوانین سایت

 

 


فرصت سرمایه گذاری مشترک

انستیتو پاستور با توجه به رسالت، تخصص و تجربه خود در توسعه روز افزون دانش و فناوری های مرتبط با سلامت در کشور، آمادگی همکاری با مجموعه های معتبر متقاضی در فرآیند سرمایه گذاری مشترک در طرح های مناسب را خواهد داشت. به زودی در این قسمت مجموعه فرصت های موجود در همکاری سرمایه گذاری مشترک معرفی خواهند شد.

.