کد دوره وضعیت عنوان دوره تاریخ شروع تاریخ پایان مهلت ثبت نام روز و ساعت مدت شهریه (ریال) جزئیات و سرفصل ها
EDU-01 تکمیل ظرفیت آموزش فناور - مهارت آموزی در صنعت بیوفارما 1396/01/31 1396/02/12 1396/01/29 شنبه-چهارشنبه فصلی یا شش ماهه-مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور 0 6,000,000 نمایش
   سرفصل ها و جزئیات

.