نشاني: تهران - خيابان پاستور- پلاك 69

1316943551: كد پستي

(+تلفن: 20-66953311 (21- 98

(+فاكس: 66465132 (21- 98

نشانی مجتمع تولیدی تحقیقاتی : کرج-کیلومتر25 بزرگراه تهران-کرج ، بعد از خروجی همت شرق

کد پستی :3159915111

تلفن: 36102999-026

تلفاکس: 36102900-026

حمایت از ما

قوانین سایت

 

 


از من بپرس

با توجه به حضور اعضای هئیت علمی توانمند در انستیتو پاستور و توسعه روز افزون دانش مرتبط با فناوری‌های نوین سلامت در کشور، برگزاری دوره‌های آموزشی، سمینارها و کنفرانس‌های مرتبط در سامانه هومان اطلاع رسانی می‌گردد. برای اطلاعات بیشتر به لینک آموزش مراجعه شود.
ا توجه به حضور اعضای هئیت علمی توانمند در انستیتو پاستور و توسعه روز افزون دانش مرتبط با فناوری‌های نوین سلامت در کشور، برگزاری دوره‌های آموزشی، سمینارها و کنفرانس‌های مرتبط در سامانه هومان اطلاع رسانی می‌گردد. برای اطلاعات بیشتر به لینک آموزش مراجعه شود.


نام و نام خانوادگی
ایمیل
موضوع
پیام
.