نشاني: تهران - خيابان پاستور- پلاك 69

1316943551: كد پستي

(+تلفن: 20-66953311 (21- 98

(+فاكس: 66465132 (21- 98

نشانی مجتمع تولیدی تحقیقاتی : کرج-کیلومتر25 بزرگراه تهران-کرج ، بعد از خروجی همت شرق

کد پستی :3159915111

تلفن: 36102999-026

تلفاکس: 36102900-026

حمایت از ما

قوانین سایت

 

 


پارسین سلامت گستر هزاره سوم
معرفی شرکت:  شرکت تراژن ساز ویستا با هدف فعالیت و خدمت رسانی به دانشمندان و پژوهشگران ایران در زمینه بیوتکنولوژی و ژنتیک و بیولوژی مولکولی، توسط گروهی از اساتید این رشته پایه گذاری شده است. تراژن ساز ویستا،بعنوان یک شرکت تخصصی و دانش بنیان ارائه دهنده خدمات تخصصی در زمینه بیوتکنولوژی، بیولوژی مولکولی و ژنتیک در ایران     ادامه...
.