نشاني: تهران - خيابان پاستور- پلاك 69

1316943551: كد پستي

(+تلفن: 20-66953311 (21- 98

(+فاكس: 66465132 (21- 98

نشانی مجتمع تولیدی تحقیقاتی : کرج-کیلومتر25 بزرگراه تهران-کرج ، بعد از خروجی همت شرق

کد پستی :3159915111

تلفن: 36102999-026

تلفاکس: 36102900-026

حمایت از ما

قوانین سایت

 

 


شرکت صدرا زیست ژن
معرفی شرکت:

شرکت دانش بنیان صدرا زیست ژن با در نظر گرفتن شرایط خاص و نیاز کشور به کیت‌های ملکولی بویژه کیت‌های تشخیصی بیماری‌های عفونی تاسیس شده است. با توجه به شیوع بالای هپاتیت‌های ویروسی در کشور و اهمیت روش‌های تشخیص ملکولی و ارتباط تنگاتنگ تست‌های مختلف ملکولی با درمان، نیاز روزافزون کیت‌های با کیفیت بالا احساس می‌گردد. از طرفی شرایط ویژه کشور بدلیل وجود مشکلات بسیار زیاد در واردات و قیمت بالای ارز، موجب افزایش سرسام آور قیمت‌های کیت‌های معتبر، و متاسفانه اقبال بعضی آزمایشگاه‌ها به کیت‌های بی‌کیفیت و نامعتبر کرده است.  لذا در گام اول با عنایت به اولویت آزمایشگاههای تشخیص طبی، این شرکت تولید کیتهای تشخیص کمی و کیفی ویروسهای مولد هپاتیت B و C را هدف خود قرار داده است. 

.