نشاني: تهران - خيابان پاستور- پلاك 69

1316943551: كد پستي

(+تلفن: 20-66953311 (21- 98

(+فاكس: 66465132 (21- 98

نشانی مجتمع تولیدی تحقیقاتی : کرج-کیلومتر25 بزرگراه تهران-کرج ، بعد از خروجی همت شرق

کد پستی :3159915111

تلفن: 36102999-026

تلفاکس: 36102900-026

حمایت از ما

قوانین سایت

 

 


رایان زیست فرآور
معرفی شرکت:

شرکت رایان زیست فرآور، یک شرکت دانش بنیان می‌باشد که در سال 1392 و به منظور تولید فرآورده‌های بیولوژیک و انواع کیت‌های آزمایشگاهی و تشخیصی و محصولات آرایشی و بهداشتی، محیط‌های کشت میکروبی، آنتی سرم‌های تشخیصی اختصاصی و کنترل کیفیت فرآورده‌های بیولوژیکی، داروئی و غذائی فعالیت می‌کند.

.