نشاني: تهران - خيابان پاستور- پلاك 69

1316943551: كد پستي

(+تلفن: 20-66953311 (21- 98

(+فاكس: 66465132 (21- 98

نشانی مجتمع تولیدی تحقیقاتی : کرج-کیلومتر25 بزرگراه تهران-کرج ، بعد از خروجی همت شرق

کد پستی :3159915111

تلفن: 36102999-026

تلفاکس: 36102900-026

حمایت از ما

قوانین سایت

 

 


آرنا ژن آویسا
معرفی شرکت:

شرکت  آرناژن آویسا (دانش بنیان) مستقر در انستیتو پاستور ایران، فعالیت خویش را در زمینه تولید محصولات ب ث ژ از 1393 آغاز نموده است. طی این مدت صادرات واکسن و داروی انکو- ب ث ژ، به صورت محدود انجام شد و تلاش جدی را آغاز کرده ایم تا با ارتقاء کیفیت و با اخذ گواهی کیفیت از WHO امکان صادرات گسترده تر واکسن مهیا گردد. این شرکت بزودی داروی انکو ب ث ژ را به شکل لیوفیلیزه و با کیفیت بهتر ارائه خواهد کرد. آرنا ژن آویسا با اعطای گرنت و با جلب مشارکت فعال محققان، در نظر دارد تحقیق در خصوص تولید نسل جدید واکسن ب ث ژ،  و داروی جدید ب ث ژ- اینتراوزیکال را آغاز نماید.

.